Sektörel Çözümlerimiz - Müze ve Sergi Salonları

MÜZE ve SERGİ SALONLARI NASIL AYDINLATILMALIDIR?

 • Video çekimlerinin fazlaca yapıldığı müzeler ve sanat galerileri gibi mekanlarda, opsiyonel olarak daha da düşük ripple-flicker oranlarına sahip LED sürücülü ışık kaynakları önerilmektedir.
 • LED sürücülerin, ışıkta ne kadar titreşime sebep olduğu, dalgalanma (Ripple) oranına göre ölçülür. %30’un üzerinde bir dalgalanma, yukarıda sayılan sağlık sorunlarının çok belirgin şekilde yaşanmasına sebep olabilir.
 • LAMP 83, tüm ürünlerinde, düşük dalgalanma (Ripple < %20) faktörüne sahip LED sürücüler kullanmaktadır.

Işık Rengi, Seviyesi ve Açısı

 • Müze ve sergi salonu aydınlatmasında en önemli nokta, sergilenen eserlerin vurgulanması ve ön planda olmasıdır. İzleyiciler o mekânı sadece eserleri görmek için gezdiğinden, mekânın geneli daha düşük yoğunlukta aydınlatılmalı ve eserler spot kullanımlarıyla öne çıkarılmalıdır.
 • Ray spot kullanılması sergilenen ürünlerin değişmesi durumunda kolaylık sağlarken, yeri değiştirilen eserler ya da tamamen değişen sergiler için oldukça esnek ve konforlu bir aydınlatma sistemi sunar.

 • Işık kaynağıyla eser arasındaki mesafe doğru hesaplanarak ışığın ne kadarlık bir açıyla hangi yönden ve ne kadar bir yoğunlukla verileceğine karar verilmelidir.
 • Aydınlatma eser üzerinde ışık patlamaları yapmamalı ve homojen bir dağılım sağlanmalıdır.
 • Sergilenen eserlerin doğru algılanabilmesi ışığın rengiyle de doğrudan ilişkili olduğundan lambaların seçiminde renksel geriverim indeksinin (CRI) 90 veya üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Resimlerin asılı oldukları yüzeylerin olabildiğince düzgün aydınlatılması ve ziyaretçilerin kamaşmasız bir biçimde eserleri izleyebilmeleri sağlanmalıdır. Aydınlatma aygıtları resim yüzeylerinde yansımalar oluşturmayacak bir biçimde yerleştirilmeli ve resimlerde kullanılan çerçeveler de gölge oluşturmayacak biçimde seçilmelidir.

 • Özellikle üç boyutlu eserlerin aydınlatılmasında genel aydınlatmaya ek olarak kullanılacak olan doğrultulu ışığın yönünün belirlenmesinde, ziyaretçinin pozisyonu dikkate alınarak ışığın ziyaretçinin gözünde kamaşmaya yol açmayacak biçimde yönlendirilmesi gerekmektedir.

 

Doğru Armatür Kullanımı

 • Müze ve sergi salonlarında, bir diğer önemli kriter de aydınlatmadan dolayı nesnelerde oluşabilecek bozulmaların en aza indirgenmesidir. Doğal ve yapma aydınlatma sistemlerinin tasarımında bu kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir.
 • Farklı malzemelerin ışıktan etkilenmeleri de birbirinden farklıdır. Örneğin, sulu boyalarda solma, yağlı boya tablolardakinden daha fazladır. Bazı renkler tamamen yok olurken bazıları ilk halinde kalabilir ve bu da resimdeki renk uyumunu bozabilir.

 • Yağlı boyalarda ise boyanın kalınlığı, boyanın kimyasal yapısı ve ışığa duyarlılığı bozulmaları azaltabilir. Bu amaçla eserler, malzemelerinin ışığa duyarlıkları dikkate alınarak aydınlatılmalıdırlar. Ancak, gözün uyum yapabilmesini sağlamak amacıyla aynı düzeylerde aydınlatılan koleksiyonların birbirine yakın hacimlerde sergilenmesi önerilmektedir.
 • Eserde; ısı ve yayılan UV ışınları nedeniyle biçimsel bozulmalar ya da renk değişiklikleri meydana gelebilir.
 • Uzun ömürlü olması, ürünün yapısını bozacak ısı transferi yapmaması ve enerji tasarruflu olması nedeniyle sanat galerileri için özel olarak geliştirilmiş LED armatürler bu tür mekanlar için ideal çözümü sunmaktadır.

 

Müze ve Sergi Salonu Projelerine Yönelik Ürün Önerileri: