Sektörel Çözümlerimiz - Eğitim Kurumları

EĞİTİM KURUMLARI NASIL AYDINLATILMALIDIR?

  • Okul ve sınıflar, öğrenme ortamını geliştirmek için iyi bir aydınlatmaya ihtiyaç duyar. İyi aydınlatma öğrencilerin kendilerini okulda güvende hissetmelerini sağlarken, okulun marka itibarını da güçlendirir. Yapılan pek çok araştırmada, aydınlatmayla öğrencilerin sınıflardaki performansının desteklenebileceği ortak sonucuna varılmıştır. Doğru bir aydınlatma öğrencinin algılarının açık kalmasını sağlayarak bilgi transferi için ideal bir ortam oluşturur. Bu bağlamda, LAMP 83'ün sunduğu İnsan Odaklı Aydınlatma uygulamaları ile, öğrencilerin ruh hali, konsantrasyonları ve öğrenme süreçlerine olumlu şekilde katkı yapılabilir.

Işık Seviyesi ve Rengi

  • Eğitim alanların motivasyonuna pozitif katkı sağlamaya ve dikkatlerini artırmaya yönelik bir aydınlatma planlanmalı, aydınlık ve ışık seviyesi yüksek mekânlar olarak tasarlanmalıdır.
  • LAMP 83, özellikle eğitim kurumlarının aydınlatmasını tasarlarken; gerek doğru proje yerleşimi, gerekse Avrupa Birliği’nin bu konudaki standartlarına uygun ve düşük kamaşmalı (UGR ≤ 19) ürün seçimi sayesinde, UGR endeksinin ideal seviyelerde olmasını sağlamaktadır.
  • Eğitim kurumları gibi dikkat dağıtıcı etmenlerin en aza indirgenmesi gereken mekanlarda, opsiyonel olarak daha da düşük dalgalanmalı LED sürücüler, LAMP 83 tarafından müşterilerine önerilmektedir.
  • LED sürücülerin, ışıkta ne kadar titreşime sebep olduğu, dalgalanma (Ripple) oranına göre ölçülür. %30’un üzerinde bir dalgalanma, özellikle gözle ilgili sağlık sorunlarının çok belirgin şekilde yaşanmasına sebep olabilir.
  • LAMP 83, sebebi zor fark edilen buna bağlı sağlık problemlerini önlemek için, tüm ürünlerinde, düşük dalgalanma (Ripple < %20) faktörüne sahip LED sürücüler kullanmaktadır.

Tahta Aydınlatması

  • Öğrenmenin en önemli yardımcısı olan tahtanın yeterli ve doğru seviyede aydınlatılması önem taşımaktadır. Öncelikle tahtanın sınıfın her yerinden rahatlıkla görülebilecek ve parlama yapmayacak bir konumda olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli durumlarda spot armatürlerle tahtanın daha rahat görünebilmesini sağlanabilir.

 

Sirkülasyon Alanları

  • Okulların en yoğun kullanılan alanlarıdır. Mekânlar arası bağlantıyı sağlayan bu geçiş noktaları, aydınlatmanın homojen ve sürekli olması gereken yerlerdir. Sirkülasyonun aksamaması ve sürekliliğinin bozulmaması için, yapılan aydınlatma sonucu karanlık noktalar ve keskin kontrastlar oluşmamalıdır.
  • Kantin, yemekhane, kafeterya ve okuma alanlarının aydınlatma tasarımı ise daha sıcak ışık renklerinde olmalıdır.

Eğitim Kurumları Projelerine Yönelik Ürün Önerileri: