DOĞRU AYDINLATMA

Yapılan her işin doğru yapılması genel bir tanım olarak kabul edilebilir, bu perspektiften bakılarak sanki genele mal olabilecek bir tanımmış gibi algılanabilir. Ancak, LAMP 83 için “doğru aydınlatma” olgusu bu genel tanımından çok daha büyük bir anlam taşımaktadır.

“Doğru aydınlatma” olgusu LAMP 83 tarafından tescil edilen, korunan, zaman ve kullanılan teknoloji  bileşenine göre sürekli güncellenen ve her türlü ticari kaygıdan uzak durularak uygulayıcı / kullanıcı / tüketici lehine uygulanmaya çalışılan prensipler bütünüdür. Bizim için “doğru aydınlatma” her şeyden önce bir kurum politikasıdır.

Nedir “Doğru Aydınlatma” ?

Yaşamın kaynağı ışıktır. Canlıların yaşamlarını, motivasyonlarını, davranışlarını, ruh hallerini, biyolojik ritimlerini ve sağlıklı kalmalarını doğrudan etkiler. En temel ışık kaynağı, ısı ve enerji özelliğinin yanında Güneş’tir.

İnsanoğlu yüzyıllardır doğal ışık kaynağımız Güneş’ten ısı, ışık ve enerji anlamında bütünsel bir fayda sağlamak için çalışır. Alınacak daha çok yol olduğu da ortadadır. Böyle bir kaynak varken en doğal ve olması gereken tercih olabildiğince Güneş ışığından faydalanmak olmalıdır.  Bu faydalanma amaca uygun olması kaydıyla “mekan tasarım ve pozisyonlandırmalarının” en etkin ve verimli şekilde konumlandırılması ile başlar.

Bu ideal tercih bazen gereklilikler, bazen de zorunluluklar yüzünden tam olarak uygulanamayabilir. Güneş ışığından kısıtlı zaman dilimlerinde faydalanabiliyor olmamız gerçeği, şehir ve yapısal yerleşimlerden kaynaklanan gölgelenmeler ve bunlara ek olarak yaratılan projelerin farklı ihtiyaçları ve gereksinimleri gibi sebeplerden Güneş ışığından faydalanılamayan ve / veya faydalanılmak istenmeyen durumlarda “yapay aydınlatma” tüm ihtiyaçlarımızın karşılanması için kullanılabilen tek araç olarak belirir.

İşte biz tam da bu ihtiyacın en verimli ve en uygun çözümlerle karşılandığından, karşıladığımızdan emin olmak için “doğru aydınlatma” konseptini benimsedik, bunu prensip haline getirip, tescil ettirdik ve var olduğumuz sürece geliştireceğimiz tüm ürün, sistem ve projelerde ticari kaygılardan bağımsız olarak, ilk dikkat edeceğimiz olgu olarak geliştirdik.

“Doğru aydınlatma” için olası en kısa tanımı da; herhangi bir projede doğal aydınlatma dışında, aydınlatma aygıtları tarafından sağlanması gereken yapay ışığın, proje ihtiyacını tam olarak giderirken, enerji verimli ve otomasyona uygun olması ve insan göz sağlığı ve motivasyonunu olumlu etkilemesi olarak tanımladık.

Son yapılan bilimsel araştırmalar kapsamında bu tanımımıza “insan odaklı aydınlatma” olgusunu da ekledik. Yani, projenin amacı ne olursa olsun, bu amaçla birlikte ya da bu amaçtan da bağımsız olarak “odağında insan” olan yapay aydınlatma aygıtları ve projeleri üretmeyi de odağımıza aldık.

 

Ne sağlar “Doğru Aydınlatma” ?

• Projenizin tanımlanmış amacı ne ise, o amaca ulaşılması için en etkin ve verimli yol seçilmiş olur,
• Gözün görme yeteneği arttırılabilir ve / veya desteklenebilir,
• Kamaşmayı kontrol ederek göz sağlığı korunabilir, görme bozuklukları azaltılabilir,
• Görsel yanılgı veya iyi görememe sonucu ortaya çıkabilecek hata ve kazalar azaltılabilir,
• “İnsan odaklı aydınlatma” uygulamaları ile algılama ve öğrenme kapasitesi, dikkat yoğunlaşması, motivasyon artışı, güvenlik duygusu, verimlilik ve benzeri performans ve konfor unsurları geliştirilebilir,
• Objelerin ve nesnelerin renk, doku, ölçü ve benzeri özellikleri daha doğru algılanabilir,
• Yatırım maliyeti, enerji tüketim maliyeti, kullanılan yapay aydınlatma aygıtı sayısı, yedek parça, bakım - onarım maliyeti unsurlarının her birinde azalış, doğru orantılı olarak verimlilik hesaplarınızda artış sağlanabilir,
• Ön planda sunmak ya da göstermek istediğiniz tüm özellikler ayrı ayrı ve / veya bir arada daha rahat vurgulanır, algılatılır hale getirilebilir,
• İşletme aşamasından sonra harcanacak birim zaman, emek, para ile tarif olunan proje amacına ulaşmak arasında kurulacak denge, otomasyon ve diğer işletim sistemleri ile entegrasyon sağlanarak çok daha verimli ve etkin hale getirilebilir.

Aktarılan tüm bu önemli unsurlardan, hatta sadece birinden bakılarak; yapay aydınlatma ihtiyaçlarının giderilmesinin basit bir armatür satın alınması işlemi olmadığı, sadece bir armatürün fiyatına endekslenerek aslında elde edilecek bir çok faydanın daha baştan yok edileceği anlaşılmalıdır. Ancak, kurumlarının bu konuda yeteri bilince ulaştıklarını söylemek malesef mümkün değildir. Hala çok temel aydınlatma tekniği konularında dahi çok bariz ve kabul edilemeyecek hatalar yapılabilmektedir. Bu anlamda ticari olarak gerek bilinçli, gerekse de bilinçsiz yönlendiriciler de iş başındadır. İster yanlış yönlendirme, isterse de bilgi eksikliğinden kaynaklansın, bu ve benzeri hatalar sonucunda sadece bir kurumun değil, bir ülkenin kaynaklarının boşa harcandığı unutulmamalıdır.  Çağımızın en büyük sorunlarından birinin; enerjinin verimli kullanımı konusunda daha fazla bilinçlenmek oldugu unutulmamalıdır.

Bu sebepler bir arada değerlendirildiğinde, sadece bir sloganmış gibi algılanabilen “doğru aydınlatma” olgusunun aslında LAMP 83 ve LAMP 83’ü tercih edenler için ne ifade ettiği tam olarak anlaşılabilir. Yarım yüzyılı aşan bir süredir “doğru aydınlatma” ilkesini benimseyerek, anlatarak, yaymaya çalışarak ancak en önemlisi yaptığımız her işte uygulamaya çalışarak hizmet vermeye çalışıyoruz.

LAMP 83’ü tercih edenler destek verdiği sürece de devam edeceğiz.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.